Merke- og planleggingsdager

Februar 2018

6.

Markering av Samefolkets dag

12.

Planleggingsdag - barnehagen er stengt

Mars 2018

23.

Påskefrokost - arrangement med foresatte

28.

Barnehagen er stengt onsdag før skjærtorsdag

April 2018

2.

Start foreldresamtaler

17.

Foreldremøte

Mai 2018

3.

Dugnad - arrangement med foresatte

16.

17. mai markering i barnehagen - arrangement med foresattte

18.

Planleggingsdag - barnehagen er stengt

22.

Fotografering i barnehagen

31.-1.

Overnatting for førskolebarna

Juni 2018

6.

Kanvasfestival i Frognerparken

7.

Sommerfest - arrangement med foresatte

Juli 2018

16.-27.

Barnehagen holder sommerstengt

August 2018

20.

Planleggingsdag - barnehagen er stengt

September 2018

11.

Foreldreråd og foreldremøte

17.-21.

Brannvernuke

Oktober 2018

1.

Start foreldresamtaler

18.-19.

Planleggingsdager - barnehagen er stengt

24.

Høstfest og markering av FN-dagen - arrangement med foresatte

Desember 2018

3.

Julegrantenning - arrangement med foresatte

7.

Nissefest

13.

Lucia - arrangement med foresatte

21.

Julebord for barna