Merke- og planleggingsdager

Februar 2019

6.

Markering av Samefolkets dag

27.

Karneval i barnehagen

Mars 2019

1.

Planleggingsdag for personalet

April 2019

1.

Start foreldresamtaler for våren

12.

Påskefrokost - arrangement med foresatte

15.-16.

Barnehagen holder stengt

17.

Barnehagen er stengt onsdag før skjærtorsdag

Mai 2019

7.

Dugnad i barnehagen - arrangement med foresatte

8.

Fotografering

16.

17. mai markering i barnehagen - arrangement med foresatte

20.

Planleggingsdag for personalet

29.

Kanvasfestival i Frognerparken

Juni 2019

4.

Sommerfest - arrangement med foresatte

6.-7.

Overnatting for førskolebarna

Juli 2019

15.-26.

Barnehagen holder sommerstengt

September 2019

2.-3.

Planleggingsdag for personalet

10.

Foreldreråd og foreldremøte

16.-20.

Brannvernuke

Oktober 2019

1.

Start foreldresamtaler

24.

Høsfest og markering av FN-dagen - arrangement med foresatte

November 2019

1.

Plnleggingsdag for personalet

Desember 2019

2.

Julegrantenning - arrangement med foresatte

6.

Nissefest

13.

Lucia - arrangement med foresatte

18.

Julebord for barna