Prosjekt
Prosjekt 2

Prosjektarbeid i Papaya Kanvas-barnehage

I Papaya Kanvas-barnehage er prosjektarbeid blitt en god arbeidsmetode. Vi har et gjennomgående tema hele året. Et viktig mål for prosjektarbeidet er å skape fellesskap i hele barnehagen.

Medvirkning:

Læringsarbeidet i Kanvas-barnehagene er målrettet og preges av bevegelig praksis og pedagogisk improvisasjon,
I prosjektet vil barnas medvirkning være en viktig del av arbeidet. Vi vil legge til rette for at barna får være med på å forme prosjektet ved å komme med innspill, interesser og nysgjerrighet. Som voksne vil vi jobbe målrettet, samtidig som vi gjør øyeblikksvurderinger, lytter til, utdyper og utvider barnas innspill. Vi vil undre oss og utforske sammen med barna.

Innhold

Gjennom prosjektet vil vi jobbe med alle fagområdene i rammeplanen

 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Natur, miljø og teknologi
 • Kropp, bevegelse, mat og helse
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Antall, rom og form
 • Etikk, religion og filosofi
 • Nærmiljø og samfunn

Gruppene i barnehagen vil tilnærme seg prosjektet med ulike aktiviteter ut i fra barnas alder, forutsetninger og behov.

Språk:

Vi har et helhetlig perspektiv på språkarbeidet. Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog, samspill og ansatte som er gode språkmodeller, skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening.

Materialer vi bruker:

Papaya Kanvas-barnehage er opptatt av å bruke gjenbruks- og naturmaterialer i arbeidet sammen med barna. Dette er både bra for miljøet, samtidig er slike materialer ofte også mer fleksible og innbyr til mer kreativitet og utforsking enn «ferdige» materialer. Barna er med på å samle inn materialer, vi sparer og tar vare på bl.a emballasje og pappesker.

Samarbeid barnehage og hjem:

Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å bidra og medvirke til prosjektarbeidet. Dette kan f.eks være:

 • Innspill og ideer til aktiviteter eller lignende
 • Bidra med gjenbruksmaterialer til barnehagen (eks: aviser, pappesker, tomme syltetøyglass, klær eller lignende til rollelek)
 • Mat (dele oppskrifter og/eller mulighet til å komme og lage sammen med oss)
 • Annet som kan være morsomt, spennende og lærerikt.