Samarbeid ute

Leke- og læringsmiljø

I Papaya Kanvas-barnehage er vi opptatt av barnas leke- og læringsmiljø. Barnehagen består av et uteomiljø og et innemiljø. Det er viktig at rommene, ute og inne, er tydelige for barna og innbyr til lek, læring og fellesskap. Personalet har også en viktig rolle ved å veilede barna, støtte, tilrettelegge, inspirere og engasjere.

Vedlagt ligger det oversikter over hvordan vi jobber i uterommet og i de ulike rommene inne i barnehagen. God lesing!

Om uterommet

Om kjøkkenet

Om slottet

I lesekroken

På tumlerommet

Konstruksjonslek