Bilder høst 2012 015

Velkommen til Papaya Kanvas-barnehage

Papaya Kanvas-barnehage ligger i De nye Grønlandskvartalene i bydel Gamle Oslo. Dørene åpnet høsten 2007. Barnehagen har friske farger, er et moderne og funksjonelt bygg, med et uterom i utvikling.

 

Barnehagen har 35 barn fra 0-6 år. Vi er en engasjert, kompetent og mangfoldig personalgruppe. Den er bestående av barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter, kvinner og menn, og vi er mennesker med ulik bakgrunn og kompetanser.

 

Barnehagen skal være en trygg og god læringsarena for hvert enkelt barn. Det er viktig at hvert enkelt barn får omsorg, blir sett og hørt og får gode muligheter til lek og læring ut i fra deres interesser, forutsetninger og behov. Personalet vil legge til rette for- og stimulere barnas lek og læring gjennom å være veiledere og støttespillere. Vi jobber for forutsigbarhet og struktur, samtidig som det er viktig å ta barna på alvor og gi dem rett til å medvirke i hverdagen. Barnehagen skal være innbydende og oversiktlig hvor både barna og andre kan se hva rommene innbyr til både inne og ute.

 

 

Kontakt informasjon

Papaya Kanvas-barnehage

Rubina Ranas gt. 10, 0190 OSLO

Tlf: 40 63 02 63

papaya@kanvas.no

Generell informasjon
Åpningstider:07:30 - 17:00
Daglig leder:Silje Bergaplass, dir 40630260
Daglig leders e-post:papaya@kanvas.no
Antall pedagoger:4
Matpenger:250,-
Månedskostnad:2580,-
Søskenrabatt:30%
Logg inn
foreldre og ansatte
Artikkelbilde_Barn34_Audestad_763x508
Kanvas’ visjon og formål

Kanvas skal bidra til en engasjert hverdag for barn, foreldre og de ansatte.

Les mer
Barn_Audestad_Krokenskogen_2013_763x508_37
Ideell

Kanvas er organisert som en stiftelse, og det betyr at vi ikke driver butikk, men pedagogikk.

Les mer
Barn_Audestad_Bergen_2013_763x508_87
Vi lærer fra vi er født

Og vi lærer mest de første seks årene av livet. Det gjør barnehagen til samfunnets viktigste sosialiseringsarena. Den erkjennelsen...

Les mer
Designed & developed by Eyego